Belgische belastingschijven

Als u meer verdient dan het belastingvrij minimum, dan moet u belastingen betalen. De Belgische personenbelasting is progressief: de belastingspercentages stijgen per inkomensschijf. Op de eerste inkomensschijf betaalt u maar 25% belasting, op de hoogste betaalt u 50% belasting.

Overzicht belastingschijven (inkomstenjaar 2017 - aanslagjaar 2018)

Het inkomstenjaar is het kalenderjaar waarin u de inkomsten ontvangen heeft. In het aanslagjaar vult u de belastingbrief in met de inkomsten van het voorbije kalenderjaar.

De belastingen worden berekend per schijf. Als uw belastbare inkomen 25 000 euro bedraagt, dan betaalt u belastingen in schijf 1, 2, 3 en 4.

Belastingschijf Inkomensschijf Tarief belasting
Schijf 1 € 0 tot €11 070 25%
Schijf 2 € 11 070,01 t/m € 12 720 30%
Schijf 3 € 12 720,01 t/m € 21 190 40%
Schijf 4 € 21 190,01 t/m € 38 830 45%
Schijf 5 Meer dan 38 830,01 euro 50%

Overzicht belastingschijven (inkomstenjaar 2016 - aanslagjaar 2017)

Belastingschijf Inkomensschijf Tarief belasting
Schijf 1 € 0 tot €10 860 25%
Schijf 2 € 10 860,01 t/m € 12 470 30%
Schijf 3 € 12 470,01 t/m € 20 780 40%
Schijf 4 € 20 780,01 t/m € 38 080 45%
Schijf 5 Meer dan 38 080,01 euro 50%

De wettelijke fiscale grensbedragen uit de personenbelasting worden jaarlijks geïndexeerd en dus aangepast aan de inflatie.

De Taxshift van de regering Michel

Er worden door de regering een aantal maatregelen getroffen die voor een belastingverlaging moeten zorgen.

  • Het belastingtarief van 30% wordt in de periode 2016 - 2018 geleidelijk aan afgeschaft. Deze inkomensschijf zal mee in de 25% tariefschijf terechtkomen. Tot 12 400 euro zou u dan slechts 25% belasting betalen.
  • Er komt een verhoging van de ondergrens van het 45% tarief, zodat u minder snel in dit tarief terecht komt en dus kan genieten van lagere belastingen.